ZDIEĽAŤ

Záhorácka hasičská liga vznikla po tom čo organizátori Senickej hasičskej ligy, ktorá bola jedinou hasičskou ligou na Zahorí ohlásili, že to bol jej posledný ročník. Partia ľudí, ktorých baví hasičský šport, dala hlavy dokopy a postarali sa o to aby tradícia organizovania hasičských súťaží na Záhorí nezanikla a tak vznikla Záhorácka hasičská liga (ZHL) po vydarenom prvom ročníku odštartuje už 7.5. v obci Kúty.

POZVÁNKA

X. Ročník hasičskej súťaže, o pohár starostu obce Kúty a I. kolo ZHL
Súťažiť sa bude v požiarnom útoku podľa súťažného poriadku ligy ZHL. Súťaží sa v kategóriách muži a ženy, počet členov družstva je 7. Ak bude v ženskom družstve muž, súťaží družstvo v kategórii mužov. Každé družstvo súťaží s vlastným materiálom podľa ,,Súťažného poriadku „ bez úľav (hadice C 52, B 75 mm) . O použití iného materiálu rozhodne štáb pred zahájením súťaže na porade vedúcich družstiev. Súťažiť sa bude v dvoch kolách počítať sa bude lepší čas. Súťaž je zaradená do ligy ZHL, ročník 2016. Každý člen súťažného družstva štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vzniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.

Štartovné je 10 €. na jedno súťažné družstvo. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii obdržia ocenenie. Odmenený bude aj najlepší prúdar a prúdarka.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here