ZDIEĽAŤ

Rada Záhoráckej hasičskej ligy srdečne pozýva zástupcov DHZ na stretnutie rady ZHL a zástupcov družstiev, ktoré sa uskutoční dňa

26.2.2017 o 15:00 hod. na HS Kúty.

Radi si vypočujeme Vaše návrhy a pripomienky. V prípade, ak máte záujem organizovať ligové kolo, máte možnosť nahlásiť termín súťaže na tomto stretnutí.

Budeme radi, ak sa stretnutia zúčastnia aj DHZ, ktoré sa momentálne neplánujú zapojiť do ligy, ale chcú tým oboznámiť ostatné družstvá o termíne ich súťaží.

Prosíme DHZ, aby na stretnutie poslali maximálne dvoch členov z kapacitných dôvodov hasičskej stanice.

Každé družstvo, ktoré má záujem zúčastniť sa tretieho ročníka ligy, si zvolí jedného zástupcu, ktorý bude družstvo zastupovať počas celej sezóny na stretnutiach s radou.

Tešíme sa na Vás!

Predbežnú účasť prosím nahlásiť do 24.2.2017 na adresu zhl@zhl.sk.
V prípade neúčasti Vaše návrhy, pripomienky a termíny súťaží prosím zaslať do 25.2.2017 na adresu zhl@zhl.sk.