ZDIEĽAŤ
Už tradične sme sa uplynulý víkend stretli všetci v „gala“. Vymenili sme dresy za slávnostné oblečenie a všetci spoločne zhodnotili uplynulú sezónu 2017.

Ľudia, ktorí milujú hasičský šport pokope v jednej sále. Spolu sme si zaspomínali na tohtoročnú sezónu vo forme videí zo súťažných útokov, pri ktorých sa chvíľami tlačili malé slzičky do očí, no dokázali aj vyčarovať úsmevy na našich tvárach. Na ihrisku súperi, mimo neho priatelia. Pretože súťaže nie sú len o súperení, ale v mnohých prípadoch vznikajú nové priateľstvá, lásky, príbehy…

Prejdime k vyhodnoteniu výsledkov. Celkovým víťazom v kategórii mužov sa stalo družstvo z Kútov. V ženskej kategórii prvé miesto obsadili ženy zo Štefanova. Dievčatá majú za sebou výbornú sezónu.

Ocenené boli aj mnohé iné kategórie. Najlepší prúdar, spomedzi mužov sa stal Jakub Pavelka za DHZ Kúty s dosiahnutým časom 17,85s a najlepšia prúdarka ZHL 2017, Simona Chválová zo Sekúl s časom 23,20s, ktorá svoj čas dosiahla za ženské družstvo Kúty. Svoje ocenenie si stihla rozbiť už pri chystaní galavečera. Obidva časy boli dosiahnuté na 10 litrové nástrekové terče.

Hasičský šport nie je len otázka jednej generácie. A to sa ukázalo pri vyhodnotení výsledkov, po prerátaní veku súťažiacich. Tak ako v minulom roku sa najstarším tímom sa stalo družstvo mužov z Gbiel, pri ktorých je vekový priemer 31,16. Pri najmladšom tíme ligy v ženskej kategórii sa nám vekový priemer znížil proti minulému roku z 21,69 na 18,07 a to u družstva zo Sekúl.

Ako sa už tradíciou stáva, družstvá si na konci sezóny zvolili aj najsympatickejší tím, najlepšie usporiadanú súťaž a takisto aj súťaž s najlepším občerstvením.
Najsympatickejším tímom z radu žien sa stali dievčatá zo Sekúl a zo všetkých mužských tímov chlapci z Kútov. Ocenenie o najlepšie usporiadanú súťaž si zaslúžene odniesli hasiči z Jablonice, ktorí nám pripravili nočnú súťaž naozaj na úrovni. Najlepšie občerstvenie si obhájil dobrovoľný hasičský zbor Sekule.

Zábavu nám počas vyhlasovania výsledkov spríjemňovala hudobná skupina
Little Rockers a tanečná skupina Pegas z Kútov.

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí nám držia palce, podporujú nás a pomáhajú nám pri odovzdávaní cien na slávnostnom galavečere. Touto cestou by sme sa radi poďakovali aj našim sponzorom za to, že nás podporujú a pomáhajú nám pri organizovaní Záhoráckej hasičskej ligy, všetkým zúčastneným, súťažiacim, rozhodcom, pánovi starostovi obce Kúty, Ing. Branislavovi Vávrovi, ktorý nám poskytol priestory.

…PRETOŽE NAŠU, VAŠU LIGU TVORÍME SPOLOČNE!