RADA ZÁHORÁCKEJ HASIČSKEJ LIGY

ZHL – Záhorácka hasičská liga je občianske združenie, ktoré tvoria mladí ľudia zapálení pre hasičský šport. Po finále Senickej hasičskej ligy v roku 2014, ktorá bola jedinou hasičskou ligou na Zahorí, organizátori ohlásili jej posledný ročník. Ako aktívni súťažiaci tejto ligy, sme nedopustili, aby tradícia organizovania hasičských súťaží na Záhorí zanikla. A tak vznikla ZHL. Našim cieľom je viesť ligu, ktorá spojí celé Záhorie (okresy Malacky, Senica, Skalica a Bratislava) a bude náš región dôstojne reprezentovať v rámci celého Slovenska.

Martin Maxian
Predseda ZHL
Dominik Ralbovský
Podpredseda ZHL
Jakub Pavelka
člen rady ZHL
Dávid Maxian
člen rady ZHL
Simona Chválová
členka rady ZHL
Erika Bolfová
členka rady ZHL
Veronika Nováková
členka rady ZHL